1.820.3345.33 tout.vietau@swisstravel.asia

Day

Tháng Năm 6, 2020
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in...
Read More
Visa Châu Âu Hiệp ước Visa Schengen Châu Âu do 7 nước ký kết vào tháng 6 năm 1985, cho đếnay đã có 26 nước tham gia không biên giới. Phần lớn các nước trong khối Schengen chỉ chấp nhận cấp visa du lịch cho công dân Việt Nam khi có giấy bảo lãnh người...
Read More